Aliaga Rodés, A. (2010) «Revista Española de Educación Física y Deportes 60º aniversario R.E.E.F.D. 1949 - 2009»., Revista Española de Educación Física y Deportes, (389), p. Pag. 9. doi: 10.55166/reefd.v0i389.274.